село Крушаре
Област Сливен

Попълване на анкетни карти и формуляри на хартиен и електронен носител на земеделски производители;
Попълване на данъчни декларации;
Попълване на платежни нареждания за ДОО, ДЗПО и ЗОВ;
Попълване на декларации обр.1 и 6 за НАП;
Попълване на молби за социални помощи;
Копирни;
Набор на текст и принтиране;
Ламиниране;
Изработване на визитки, дипляни, покани, поздравителни адреси.