село Крушаре
Област Сливен

Местен бизнес

www.facebook.com/www.Nenchevi2014.bg/

www.razsadnik-korekt.com/

Петър Златев – земеделски производител

 

УЧРЕДИТЕЛИ ПК ТУНДЖА

С цел да се противопоставят срещу разрастващата се стопанска криза и неминуем спад на цените на земеделските продукция в края на 20-те години, Демир Йорданов и Иван П. Момчев насрочват учредително събрание на 22 януари 1929 г. и стават инициатори за образуване на кредитна кооперация „Тунджа”.  Избран е управителен съвет в състав от 5 души: Стойко Г. Балъкчиев – председател, Иван П. Момчев – подпредседател, свещеник Димитър П. Ганев – секретар и членове Панайот Ненчев и Йордан Тодоров („Държавен вестник” брой 132 от 11.09.1929 година )  В обявлението на Сливенския окръжен съд се съобщава, че Кооперация „Тунджа” е записана в търговския регистър на стр.515, че уставът и е приет на 20 март 1929г., че е образувана за срок от 101 год., но е регистрирана  едва в края на юли в Сливенския окръжен съд.

Председатели през годините са били:

Господин В. Костадинов – 1950 – 1951;

Любен Н. Крайчев – 1951 – 1952;

Георги Йорданов Шейтанов – 1952 – 1952;

Георги Куртев Георгиев – 1952 – 1953;

Георги Йорданов Шейтанов – 1953 – 1953;

Христо Н. Христов – 1953 – 1956;

Георги Христов Георгиев – 1956 – 1958;

Иван Димов Петров – 1958 – 1959;

Къньо Иванов Марков – 1959 – 1961;

Стефан Стефанов Кънев – 1961 – 1963;

Къньо Иванов Марков – 1963 – 1966;

Димитър Стефанов Икономов – 1966 – 1968;

Георги Иванов Георгиев – 1968 – 1977;

Христо Куртев Христов – 1977 – 2008;

Ненчо Борисов Ненчев – 2008 –