село Крушаре
Област Сливен

2011-2014

НАЧАЛОТО:

На 23 февруари 1923 година  20 души, между които Георги Караколев, Васил Костадинов, Димитър Петров Ганев, Демир Йорданов, Колю Динев, Васил Василев, Тодор Илиев, Георги Василев Христов, Митю Златев, Христо Георгиев, Илия Георгиев, Анка Сярова и Христо Иванов учредяват народно читалище „Искра”. Основоположниците избират ръководство в състав: учителите Христо Иванов (за председател) и Анка Сярова, Георги Караколев, Демир Йорданов, Васил Костадинов и свещеник Димитър П. Ганев. Приет е устав и въз основа на чл.6 от Закона за народните читалища Артакларското читалище „Искра” е утвърдено със заповед на Министъра на народното просвещение, подписана на 20 май 1929 година.

БИБЛИОТЕКА:

Създадена с книгите на своите учредители, днес библиотеката разполага с 12340 тома литература.

Библиотекари през годините:

Стефанка Бакърджиева, Калинка Кондева, Йорданка Таскова, Иван Илиев, Тинка Митева и Мария Андонова.

СЪСТАВИ:

 • ТЕАТРАЛЕН – 1938/1939 – Много са участниците в него, много са и постановките изиграни от тях, но най – трайна следа оставят постановките: „Вражалец”, „Свекърва”, „Снаха”, „Анга хан”, “Българи от старо време” и участниците в тях: Паско Василев, Константин  и господин Василеви, Янка и Иван Демиреви, Стефан и Мария Тодорови, Маргарита и Йордан Кутийски, Андон Димитров, Димитър Икономов, Господин Андонов, Васил Бойчев, Стою Стоев и много, много други. През 1984/86 под ръководството на учителката Кося Евтимова се поставиха оперетите „Пепеляшка” и “Който не работи, не трябва да яде” които достигнаха големи постижения и награди на републиканско ниво в театралната дейност. Последната театрална постановка  „Боряна”   с участници: Анна Иванова, Росица Стоянова, Андон Димитров, Спас Андонов, Атанас Петков, Васил Бойчев, Пеню Дичев,Петър Василев, Георги Цигомарев, под ръководството и участието на д-р. Иван Демирев беше поставена през 1989г.
 • ХОР – В дейността на хоровия колектив, който е създаден през 1949г. трайна следа е оставила учителката Веселина Севриева, която от 1957г. е негов ръководител. Редят се и имената на: Костакиев, Припорски, Б. Димитров, Ив. Алексиев, Н. Ненов. Дълъг е списъка на участниците в него, но е редно да споменем, че през годините в състава е имало две партии – женска и мъжка, и солистките  Яна Жечева и Руска Христова, които имат много златни и сребърни медали от съборите в Копривщица.
 • ТАНЦОВ СЪСТАВ – Създаден също 1949 година и до днес пресъздава и  изпълнява местни тракийски народни хора, автентичен и  обработен фолклор. Ръководители: Йордан Кокошаров, Йордан Кутийски, Величко Тодоров, Иван Сантуров, Станка Иванова, Стоян Иванов, Магдалена Луканова, Стайко Атанасов, Добри Селиминовски, Мирчо Дерменски, Цветан Цонев и Красимир Добрев.
 • През 1985 година хоровия и танцов състав се обединяват в състав за АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР с ръководители Недялка Икономова и Кръстю Гочев, който пресъздава част от обичаите на селото „Сватба”, „Блага ракия”, „Седянка”. През 1989 обичая „Блага ракия” е филмиран от БНТ и предаван по І и ІІ програма с 37 минутно време, и по „Интервизия”. Същата година обичая бе представен на международен симпозиум по фолклор Сливен.Част от снимките направени на обичая са публикувани в книга за българските обичаи издадена в Англия.
 • ХУДОЖЕСТВЕНО СЛОВО – Съставът за художествено слово през годините на своето съществуване завоюва златни и сребърни медали от републикански фестивали. Негови ръководите бяха: Ваня Тодорова, Йорданка Таскова и Христо Георгиев.
 • ЕСТРАДЕН СЪСТАВ – От 1970 година започва дейност на естраден състав с р – л Петко Белчев, който изнася много концерти в нашето и други населени места от областта.

СЪБОРИ

І, ІІІ и ХІ събор “На събор край Тунджа” през 1994, 1998 и 2014 година,

“Зимни празници” през 2004 и 2006 година.

1996 година бе заснет и филм за бита и обичаите на селото от БНТ “На сред село тъпан бие”.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ

д-р Паско Василев, д-р Иван Демирев, Васил Бойчев, Динко Тодоров, Руска Христова, Спас Андонов, Димо Станков и Костадин Стефанов.

СЕКРЕТАРИ

Атанас Петков, Цветан Цонев и Йорданка Таскова.

ПРОЕКТИ:

 • „Иновации и традиции – ръка за ръка” финансиран по проект „Читалища” с 14400 лева;
 • „Читалището – дом за всички” финансиран от Обединени Холандски Фондации с  9000 евро;
 • „Опазване на редки местообитания и видове от флората и фауната по поречието на р. Тунджа” – финансиран от Фондация „Екообщност” със 7200 лева.
 • „Читалището – информационен посредник в селските райони” финансиран от фондация „Читалищна мрежа” с 500 лева.
 • „Иновации и традиции – ръка за ръка 2” финансиран по програма „Глобални библиотеки” с 4570 лева.

За контакти:
GSM: 0895 50 60 02
е-mail: j.taskova@abv.bg