село Крушаре
Област Сливен

Жителите на с.Крушаре се обслужват от две медицински практики:

1. Групова практика за първична медицинска помощ – Сливен

РАБОТНО ВРЕМЕ

от понеделник до петък

8.00 – 16.00ч.

домашни визити:

понеделник, вторник и сряда от 14.30ч. до 15.30ч.

четвъртък и петък в МБАЛ “Хаджи Димитър” Сливен от 15.30 до 16.30ч.

Детски лекар – д-р Кита Христова – вторник от 14.00 – 16.00ч.

Медицинска сестра – Руска Костадинова

Телефон за спешни случаи: 044/618 000 – през деня

044/618 024 – през ноща

 

2. Д-р Светла Златева – специалист вътрешни болести

РАБОТНО ВРЕМЕ

Понеделник и петък в с.Крушаре – от 8.00ч. до 12.00ч.

В Сливен:

Понеделник –  13.30 – 17.30

Вторник –          8.00 – 12.00;                13.30 – 17.30

Сряда –              13.30 – 17.30;

Четвъртък –      8.00 – 12.00;                13.30 – 17.30

Петък –               13.30 – 17.30

телефон: 044/662 311 вътрешен 277

0899629440

СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

д-р Галина Качарова – Йовчева

РАБОТНО ВРЕМЕ

Понеделник, сряда и петък от 14.00ч. до 19.00ч.

вторник и четвъртък от 11.00ч. до 19.00ч.

при спешни случаи телефон: 044/ 684 901; 0887472023

 

ДРОГЕРИЯ “МИЛА ПЛАМ – Д. ДАМЯНОВА”

РАБОТНО ВРЕМЕ

От понеделник до петък – 8.300ч. – 15.30ч.

събота                                    – 8.30ч. – 12.30ч.

телефон за контакти: 0887519706